Teknologisk gjennombrudd med RollEye snittvekt

Publisert: 8. desember 2021

Submerged har hatt et teknologisk gjennombrudd for RollEye sensorplatform for oppdrett.

Kontrollmålinger gjort ved slakting av fisk viser at RollEye-teknologien er svært presis.
Snittvekten (altså gjennomsnittlig vekt til all fisken i merden) viser et avvik på mellom 20 og 40 gram.

Submerged har for tiden et par sensorer ledig for demonstrasjon av snittvektsmåling og automatisk lusetelling. Ta kontakt!

Saken er omtalt på NT24.no.

Del: