RollEye er en patentert sensorplattform for effektiv overvåkning av fiskehelse, lakselus og biomasse. Med RollEye får du full oversikt over fiskehelse, lakselus og biomasse i merden. RollEye har også mulighet for integrert vedlikeholdsfrie miljøsensorer

Vedlikeholdsfri lakselustelling og snittvektsmåling

Rolleye er et “all in one” fiskesensor-system for overvåkning av laks og ørret.

Rolleye leverer daglige rapporter med full oversikt over lakselus og biomasse til fisken i merden. Med målinger basert på tusener av målte fisk hver uke har oppdretteren datagrunnlaget til å fatte bedre beslutninger for økonomien og fiskehelsa.

RollEye er basert på patentert teknologi for kontrastmekanismer i lakselus, stereofotogrammetri, og et design som gjør at hele fisken kan måles fra alle vinkler.

Selvrensende teknologi fjerner biofilm og rognkjeks(!) på kameralinsen, og sikrer kontinuerlig optimal sikt. Dette gjør at systemet har minimalt vedlikehold sammenlignet med andre undervannskamera.

Automatisk lusetelling

Vår patenterte teknologi sikrer nøyaktige estimater av lusetall for merden på følgende måter:

  • Oversikt over merdens gjennomsnitt antall lus pr. fisk for hvert lusestadie
  • Oversikt over fordeling av lus på fisk
  • Historiske data

Fritthengende sensor i merden sikrer stort antall målte fisk pr døgn og kort tilvenningstid. Skybasert løsning muliggjør oversikt over flere merder, og flere anlegg fra en bruker

Automatisk biomassemåling

I RollEye benyttes 3D-avbildningsteknologi med høyoppløst stereofotogrammetri for å sikre nøyaktig måling av K-faktor og vekt. RollEye har 360 graders synsfelt for inspeksjon av fisken fra alle vinkler.

Det patenterte designet sørger for:

  • Kompakt – Sensoren kan håndteres av en person
  • Ingen skarpe kanter – Ingen risiko for skade på notveggen
  • Robust design – Overflater i plast – Ingen korrosjon, ingen anoder, Ingen roterende pakninger
  • Enkel installasjon og flytting av instrument – Kun behov for 230V på merdkanten. Ingen installasjon på forflåte

Brukergrensesnitt

All data om fisken presenteres i et web-grensesnitt:

  • Nøkkeldata, fordelinger, gjennomsnitt, og trender presenteres i oversiktelige grafer.
  • Eksport av data til Excel

Kontakt oss for mer informasjon om RollEye

Få datablad på e-post