Nyheter

Submerged samarbeider med Havforskningsinstiuttet og Universitetet i Agder om individgjenkjenning.
Håper kunstig intelligens skal bidra til å bekjempe lus: - Vi forventer en ganske stor vekst neste år
Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye i Etneelva. Etneelva har en av landets mest imponerende forskningsstasjoner på villaks.
Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye-Småfisk i sin forskning på leppefisk.