Nyheter

Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye i Etneelva. Etneelva har en av landets mest imponerende forskningsstasjoner på villaks.
Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye-Småfisk i sin forskning på leppefisk.