AutoVinsj er vår egenutviklede dobbel vinsj for posisjonering av instrumentering i merder. Vinsjen monteres på få sekunder. Ved hjelp av en selvkalibrering vil vinsjen selv kunne plassere instrumentet på ønsket dyp og avstand fra merdkanten. 

Kontakt oss for mer informasjon om AutoVinsj