AutoVinsj er vår egenutviklede dobbel vinsj for posisjonering av instrumentering i merder. Vinsjen monteres på få sekunder. Ved hjelp av en selvkalibrering vil vinsjen selv kunne plassere instrumentet på ønsket dyp og avstand fra merdkanten. 

Kontakt oss for mer informasjon om AutoVinsj

Få datablad på e-post