Automatisk lusetelling og biomassemåling

RollEye er en sensorplatform for effektiv overvåkning av lakselus og biomasse.

Produkter

Automatisk lusetelling og snittvektsmåling

Rolleye er en sensorplatform som automatisk rapporterer gjennomsnittlige lusetall for ulike stadier og fiskens snittvekt (vektfordeling) for hele merden.

For optimalt resultat installeres RollEye sammen  med AutoVinsj for nøyaktig posisjonering og prøvetaking i hele merdens tverrsnitt.

QuadEye er vår multi stereokamera system for avbildning av fisk i 3D. Vi har versjoner for avbildning, telling og analyse av fisk i elv, samt en versjon for FoU på små fisk som leppefisk og rognkjeks.

AutoVinsj er vår egenutviklede dobbel vinsj for posisjonering av instrumentering i merder. Vinsjen monteres på få sekunder. Ved hjelp av en selv-kalibrering vil vinsjen selv kunne plassere instrumentet på ønsket dyp og avstand fra merdkanten.

Nyheter

QuadEye for småfisk

Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye-Småfisk i sin forskning på leppefisk

QuadEye i Etneelva

Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye i Etneelva. Etneelva har en landets mest imponerende forskningsstasjoner på villaks.