Automatisk lusetelling og biomassemåling

RollEye er en «vedlikeholdsfri» sensorplattform som automatisk måler og rapporterer lusetall og fiskens snittvekt (vektfordeling) for hele merden.

For optimalt resultat installeres RollEye sammen med AutoVinsj for nøyaktig posisjonering og prøvetaking i hele merdens tverrsnitt. 

QuadEye er vårt multi stereokamera system for avbildning av fisk i 3D. Vi har versjoner for avbildning, telling og analyse av fisk i elv, samt en versjon for FoU på små fisk som leppefisk og rognkjeks. 

AutoVinsj er vår egenutviklede dobbel vinsj for posisjonering av instrumentering i merder. Vinsjen monteres på få sekunder. Ved hjelp av en selvkalibrering vil vinsjen selv kunne plassere instrumentet på ønsket dyp og avstand fra merdkanten. 

Nyheter

Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye i Etneelva. Etneelva har en av landets mest imponerende forskningsstasjoner på villaks.
Havforskningsinstituttet har tatt i bruk QuadEye-Småfisk i sin forskning på leppefisk.